Wpisy

Ewangelia na dzień 5 kwietnia 2020

Mt 21, 1-11 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej  Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie…