Wpisy

Ewangelia na dzień 15 grudnia 2019

Mt 11,2-11 III Niedziela Adwentu Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie…