Wpisy

Ewangelia na dzień 24 listopada 2019

Łk 23, 35-43,  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A  członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».…