Wpisy

Ewangelia na dzień 10 listopada 2019

Łk 20, 27-38, XXI Niedziela Zwykła Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał…