Wpisy

Ewangelia na dzień 22 września 2019

Łk 16, 1-13, XXV Niedziela Zwykła Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie?…