Wpisy

Ewangelia na dzień 8 września 2019

Łk 14, 25-33, XXIII Niedziela Zwykła Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego,…