Wpisy

Ewangelia na dzień 7 czerwca 2020

J 3, 16-18  Uroczystość Najświętszej Trójcy Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał…